Teză doctorat

A trata, din perspectivă sociologică, lucrarea unui critic literar ce n-a beneficiat, aproape niciodată, de prezumţia de a putea elabora o teorie în acest domeniu – aceasta a fost marea încercare a tezei noastre. Odată cu trecerea timpului dedicat studiului am descoperit însă substraturi nebănuite ale lucrării lui E. Lovinescu ce ne-au dus la convingerea că şi-a depăşit înaintaşii, atât ca profunzime cât, şi cuprindere a perspectivei ideologico-culturale. Numai formaţia iniţială de licenţiat în filosofie şi, cea ulterioară, de europenist ne-au susţinut efortul ce s-a dovedit a fi mai laborios decât presupuneam la începutul stagiului doctoral.

În cei şase ani de studiu câteva persoane şi fapte ne-au stat ca sprijin pentru realizarea proiectului propus:

-dl. acad. Eugen Simion care prin atenţia acordată unui studiu al nostru ne-a legitimat atât preocupările cât şi căutările finalizate;

-dl. acad. Gabriel Ştrempel care ne-a oferit acces la baza de manuscrise lovinesciene aflate în custodia Bibliotecii Academiei Române;

-existenţa Casei şi Cenaclului Lovinescu ce au stat tot timpul dovadă a faptului că Lovinescu e încă actual;

-îndrumătorul ştiinţific al proiectului nostru, prof.univ.dr. Nicolae Păun, care a ştiut tot timpul în ce constă finalitatea lui şi cum să ne coordoneze pentru a-l realiza.

Teza doctorat Dorin Dobra